FAQ - vanlige spørsmål og svar

Basis for fjernvarmeprisen er gjennomsnittlig markedspris for strøm for desember, hentet fra den nordiske børsen for elektrisk energi, Nord Pool. Strømpakka eller kompensasjonsordningen fra staten går ut på at de dekker 55% av spot-prisen(strømpris før Enova-avgift osv) over 70 øre. Vardar Varme AS har lagt seg på en linje der alle våre kunder får kompensert spotpris tilsvarende som for den omtalte «strømpakka» til private, dvs at for spotpris over 70 øre/kWh gis det 55 % rabatt. I Desember endte spotpris for vårt område på 177,1 øre/kWh i snitt. Vi gir da ca 59 øre/kWh i «rabatt» før vi trekker fra den «vanlige» fjernvarmerabatt for å dokumentere at vi er billigere enn strøm.

Produktet fjernvarme Spot – rabatt, inneholder, adm.påslag og offentlig avgifter, samt kraftprisen fratrukket kompensasjon på -58 øre og ordinær rabatt(f.eks 4% rabatt i forhold til vanlig strømpris hos kraftselskapene)


Url. grunnlag kraftpris: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Monthly/?view=table


Basis for fjernvarmeprisen er gjennomsnittlig markedspris for strøm for desember, hentet fra den nordiske børsen for elektrisk energi, Nord Pool. Strømpakka eller kompensasjonsordningen fra staten går ut på at de dekker 55% av spot-prisen(strømpris før Enova-avgift osv) over 70 øre. Dette utgjør 58,9 øre.