Velkommen til mine side r!

For å se fakturaoversikt og forbruk, klikk på navnet ditt i høyre hjørne og min konto.

Vardar Varme gir alle kunder med spotpris full *rabatt *på hele energiforbruket, tilsvarende som støtteordning for private strømkunder. I tillegg får dere som fjernvarmekunder gjeldende avtales rabatt. Dette gjelder både privat- og næringskunder med spotprisavtaler.
Fastpriskunder er ikke omfattet av støtteordningen, da prisnivået på fastpris ligger under innslaget på støtte.

Ønsker du tilbud om fastpris, send forespørsel til faktura@vardar.no eller ta kontakt via kontaktskjema Mine Sider.

BIOENERGI

Vi bruker bioenergi i våre varmeanlegg, noe som sparer lufta for store mengder CO2 både lokalt og globalt. Våre kunder får ren energi rett på døren!

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

VINDKRAFT

Vardar var en av de første som utviklet vindkraft i Norge, og har organisert investeringene gjennom datterselskapet Vardar Boreas. Selskapet har aktivitet i Norge og Sverige.

VANNKRAFT

Området vannkraft kjennetegnes av at det er fornybar ren energi og at det ligger betydelige realverdier til grunn for virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv er en viktig del av selskapets strategi. Vannkraft i Vardar er samlet i datterselskapet Vardar Vannkraft AS.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

SOLKRAFT

Solcellekraft, også kjent som solenergi, refererer til produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av solcellepaneler. Solcellepaneler består av fotovoltaiske (PV) celler som konverterer solenergi direkte til elektrisk energi ved hjelp av sollyset.